Ako si vybudovať svoj finančný dom?

Ako si vybudovať svoj finančný dom - časť 1

Bez banky, poisťovne či investičnej spoločnosti si v dnešnej dobe vieme iba veľmi ťažko predstaviť fungovanie, či už v bežnom živote, alebo v podnikaní. Každá z nich ponúka výhodné a veľmi dobré produkty. Častou dilemou býva, ako si vybrať ten najvhodnejší, aby Váš finančný dom nadobudol správne základy.

Aj vo financiách platí: používajme zdravý sedliacky rozum.

Na čo sa sústrediť, ak si chcete vybudovať zdravý a pevný finančný dom?

Pri stavbe domu je dôležité, aby boli základy pevné, múry dosť silné a strecha odolná. Podobné kritéria by mal spĺňať aj náš finančný dom. Tu nejde o produkty a ich cenu ale o istotu do budúcna. Preto určite vždy:

 • použite kvalitné a cenovo dostupné materiály. Inak povedané: nekupujte všetko, čo na prvý pohľad a počutie vyzerá dobre, porozmýšľajte čo Vy a Vaša rodina potrebujete, vyberte vhodný a kvalitný produkt a zaplaťte primeranú cenu. Súčasťou nákupu má byť kvalitný servis.
 • môžete použiť podobný projekt ako Váš sused, známy, rodina, upravte si ho však podľa svojich predstáv, rovnako ako pri stavbe reálneho domu
 • poraďte sa s odborníkom. Pri nákupe bežných spotrebných vecí berieme ako samozrejmosť, že sa poradíme s predajcom aké parametre má ten-ktorý produkt, spotrebič, materiál, ako ho ošetrovať, ako s ním pracovať. Je neuveriteľné, že výberu finančných produktov nevenujeme dostatočnú pozornosť a starostlivosť. Zaujíma nás cena, obsah, kvalita či pridaná hodnota?
 • Porozmýšľajte aké kritéria má spĺňať produkt alebo služba, čo od nej očakávate
 • nezabúdajte, že správne a rozumné manažovanie osobných financií nám pomôže v dobrých aj zlých časoch.

Z čoho sa zdravý, kvalitný finančný dom skladá?

Základom finančného domu je poistenie.

 1. Poistenie osôb: rizikové, úrazové alebo životné
 2. Poistenie majetku: dom, byt, auto, podnikanie

Múry finančného domu tvoria rezervy, ktoré si vytvárame

 1. Krátkodobé – sporenie/rezerva/“prasiatko“ pre nečakané vyššie výdavky, na dovolenku, na auto…..
 2. Strednodobé – takto sporíme na obdobie 3 – 7 rokov, deťom na štúdium….
 3. Dlhodobé – sporenie na dôchodok

Keď máme dobrý základ a pevné múry, je čas zakryť domček strechou, a tou sú INVESTÍCIE – takto uložené peniaze môžeme zhodnotiť, ale v prípade nepriaznivého vývoja trhov môžeme o ne, alebo ich časť prísť

Súčasťou stavby našich finančných domčekov sú často krát aj vedľajšie stavby, úvery:

 1. Spotrebné: bez účelové
 2. Hypotekárne: zabezpečené nehnuteľnosťou

Na našej stránke sa dozviete viac o tom, ako zabezpečiť, aby Vaše peniaze pracovali pre Vás a systematicky budovali zdravý finančný dom.

Poistím sa, nepoistím sa?

Rovnako dôležitý je aj výber správneho poistenia a aj poradcu na poistenie. To všetko preto, že poistenie rozhodne patrí k základu zdravého finančného domu. Poistenie nám dáva istotu, pokoj a základ.

Platby súvisiace s poistením osôb často klienti vnímajú ako zbytočný výdavok z rodinného rozpočtu. Majú pocit, že niečo také nepotrebujú, pretože peniaze lepšie zúročia v banke a pretože máme pocit, že nám nič také ako úraz alebo choroba nám nehrozí.

Je to v poriadku, veď nežijeme preto, aby sme mysleli na katastrofy a nešťastia a obávali sa ich. Najlepší spôsob ako im predchádzať je prevencia. Jedným z takýchto preventívnych opatrení je mať dobré poistenie a dobrého poradcu.

Ale ako si vybrať to správne poistenie pre môj finančný dom?

Dôležité je uvedomiť si, čo od poistenia očakávam, na čo mi má slúžiť? Platby za elektrinu, plyn, splátku úveru, nájomné, výdaje na stravu a oblečenie, poplatky súvisiace so vzdelaním berieme ako súčasť života. A sme radi, že stihneme všetko z výplaty zaplatiť. Najhorší scenár nad ktorým sa zamýšľame v súvislosti s obmedzením príjmu je strata zamestnania. Neuvedomujeme si, že sú tu náhodné udalosti ako  úrazy a choroby, ktoré nanešťastie prichádzajú v okamihu a spôsobia veľa bolesti a problémov a okrem tých zdravotných často prichádzajú aj finančné.  Čo v takom prípade so splátkami? Čo v takom  prípade so štúdiom Vašich detí? Zamestnanie síce máme, ale nezarábame tak ako predtým a platby nepočkajú. Na takéto udalosti slúži dobré poistenie. Pred jeho uzatvorením je potrebné zvážiť následovné:

 • o akú sumu by sa mi mesačne znížil príjem, ak by som vážne ochorel (nezabúdajme, že sa nám zvýšia výdaje
 • o poplatky za lieky, cestovanie k lekárovi, apo..)
 • o akú sumu by sa mi mesačne znížil príjem, ak by sa mi stal úraz
 • ako ten rozdiel nahradím – mám našetrené?
 • nasporená suma – postačí mi aspoň na 12 mesiacov, pokým sa opäť vrátim do práce?
 • vrátim sa do práce? Vrátim sa do tej istej práce? Budem musieť zmeniť prácu?
 • nemám našetrené? Ako to budem riešiť?

Ak viete na 100% vylúčiť, že žiadna z týchto situácii nemôže nastať, poistenie nepotrebujete.

Kto takéto situácie nevie na 100% vylúčiť, je preňho vhodné a potrebné uvažovať nad poistením. Poistenie je postavené na princípe solidárnosti,  vyberme preto variant, pri ktorom rozsah zodpovedá cene.

Na trhu je veľa možností poistenia:

Rezervotvorné poistenie – poistenie so sporením

 1. Kapitálové – poisťovňa garantuje, že pri ukončení poistenia klientovi vyplatí istú dohodnutú sumu
 2. Investičné – poisťovňa prostriedky určené na sporenie investuje a klientovi vypláca hodnotu účtu

Tieto poistenia sú spojené s krytím rizika smrti, poisťovňa garantuje, že istú dohodnutú sumu vyplatí v prípade smrti, alebo po uplynutí doby, na ktorú je poistenie dojednané.

Úrazové poistenie – poistenie pre prípad úrazu

 1. Denná dávka za liečenie úrazu
 2. Hospitalizácia po úraze
 3. Invalidita spôsobená úrazom
 4. Smrť spôsobená úrazom

Rizikové poistenie – zahŕňa krytie viacerých rizík (úraz alebo choroba)

Ako si vybrať dobrého poradcu pre môj finančný dom?

Vyberte si takého, ktorému záleží na Vás, ktorý sa Vás veľa pýta. Ktorého zaujímajú Vaše potreby. Poistenie je základ zdravého finančného domu a zodpovedného prístupu k sebe a svojim blízkym,  ak sa stane nešťastie, peniaze, riešenia a istoty, na ktorých teraz staviame svoje tvrdenia, že poistenie nepotrebujeme, sa veľmi rýchlo rozplynú. Zabezpečí nám, že v nepriaznivom období nebudeme musieť siahnuť napr. na úspory na dôchodok, na úspory na štúdium detí, zadlžiť sa apod.

Máte poistenie? Skvelé ste naozaj zodpovedný k sebe a svojej rodine.

Máte také poistenie, ktoré zabezpečí Vaše potreby? Neviete? Nie je nič jednoduchšie nechajte si ho skontrolovať, požiadajte o názor. Je dobré byť v kontakte s Vašim poradcom, akákoľvek zmena v živote, či už práca, šport apod. má vplyv na Vaše poistenie. Uistite sa, že je všetko v poriadku. Dôležitá je prevencia, je neskoro hľadať vinníka, keď sa stane niečo neočakávané. A navyše, mesačná platba za Vaše poistenie nebude zbytočný výdavok z Vášho rodinného rozpočtu.

Rovnako dôležité pre Váš finančý dom môže byť napríklad aj poistenie nehnuteľnosti.

Proti čomu poistenie nehnuteľnosti chráni?

 • FLEXA (požiar, priamy úder blesku, výbuch, pád lietadla)
 • Povodeň, záplava
 • Víchrica, krupobitie
 • Zosuv pôdy a skál, zosuv a zrútenie lavín, zemetrasenie
 • Pád stromov, stožiarov a iných predmetov ak nie sú súčasťou poistenej veci
 • Tiaž snehu alebo námrazy
 • Náraz vozidla
 • Dym
 • Kvapalina unikajúce z vodovodného zaraidenia
 • Nadzvuková vlna
 • Krádež vlámaním, lúpežné prepadnutie, vandalizmu
 • Nadzvuková vlna
 • Krádež vlámaním, lúpežné prepadnutie, vandalizmus
 • Zodpovednosť za škody
 • Nepriamy úder blesku, skrat, prepätie, indukcia
 • Náklady na odpratanie zvyškov po poistnej udalosti

Čo môžeme poistiť

Hlavná budova: rodinný dom, rekreačná chata, chalupa, záhradná chatka, byt v osobnom vlastníctve, budova vo výstavbe

Vedľajšie a iné stavby: garáž, bazén (vrátane technológie, hospodárska budova altánok, skleník

Zopovednosť: škody na živote, zdraví alebo veci spôsobené tretím osobám súvisiace s vlastníctvom nehnuteľnosti

Čo je vylúčené z poistenia?

 • Mobilné domy, obytné vozy a fóliovníky
 • Vedľajšie budovy, ktoré nemajú pevný základ a ani nie sú pevne ukotvené
 • Neudržiavané budovy
 • Škody, ktoré sú spôsobené ohňom, ktorý sa nemôže šíriť sám (napr. škody v dôsledku tlenia, ohorenia – ak niečo horí ale sa nechytí…)
 • Škody spôsobené spodnou vodou, pôsobenie vlhkosti a plesní
 • Škody, ktoré vznikli v dôsledku ľudskej činnosti, napr. pri výkopových prácach

Na akú sumu poisťujeme?

Poistnou sumou je suma, ktorú je potrebné vynaložiť na zakúpenie bývania rovnakej rozlohy a v rovnakom štandarde ako je poisťovaná nehnuteľnosť

Čo v prípade ak je poistná suma stanovená nesprávne?

V prípade, že poistná suma je nesprávne stanovená, môže vzniknúť podpoistenie. V takom prípade bude poisťovňa krátiť poistné plnenie v rovnakom pomere ako je pomer poistnej sumy v poistnej zmluve a správne stanovej poistnej sumy

Príklad:

Klient si v roku 2003 poistil nehnuteľnosť na 3 milióny Skk, čo je cca 100 000 €

Víchrica strhla z rodinného domu časť strechy. Náklady na opravu bili vyčíslené na 6 600 €

Náklady na postavenie RD v čase poistnej udalosti boli vyčíslené na 146 000 €.

Poistenie bolo dojednané bez indexacie, čiže dom bol v čase poistnej udalosti poistený na sumu 100 000 €. Vzniklo podpoistenie 32%. Poisťovňa preplatí 68% nákladov na opravu, teda 4 488 €. Klient si musí doplatiť zo svojho 2 112 €

Poistenie hnuteľného majetku – čo môžem poistiť?

 • Súbor hnuteľných vecí tvoriaci zariadenie domácnosti a slúžiaci na prevádzku domácnosti
 • Poistené sú veci, ktoré sú vlastníctvom členov poistenej domácnosti
 • Zodpovednosť za škody na živote, zdraví alebo veci spôsobené tretím osobám členmi domácnosti a domácimi zvieratami aj mimo domácnosti, prípadne v zahraničí

Aké zabezpečenie je potrebné  proti krádeži?

Miesto a predmet poistenia musia zodpovedať minimálnemu stupňu zabezpečenia podľa stanovej poistnej sumy. Požiadavky na zabezpečenie má každá poisťovňa uvedené vo Všeobecných poistných podmienkach. POZOR na výluky a sublimity tj. Limity pre jednotlivé druhy poisťovaného majetku

Aká má byť poistná suma pre poistenie domácnosti?

Je to suma, ktorú treba vynaložiť na zakúpenie veci rovnakého druhu, kvality a účelu použitia patriacich k zariadeniu domácnosti

Môj finančný dom: havarijné poistenie

Čo môžeme poistiť?

 • Osobný automobil
 • Prívesný vozík
 • Nkladný automobil
 • Nákladný príves
 • Náves
 • Motocykel,
 • Autobus
 • Traktor

Proti čomu poistenie chráni?

 • Havária
 • Živelná udalosť
 • FLEXA, záplava, povodeň, váchrica, krupobietie, zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín, zosuv a zrútenie lavín, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, zemetrasenie, škody spôsobené hlodavcami
 • Krádež
 • Vandalizmus

Čo sa dá dopoistiť?

 • Nadštandardná výbava vozidla dokúpená dodatočne
 • Batožina a veci osobnej spotreby
 • Úraz dopravovaných osôb
 • Prepravované veci
 • Čelné sko
 • Zapožičanie náhradného vozidla
 • Zvýšený limit hodinovej sadzby pri oprave

Čo je z poistenia vylúčené?

 • Úmyselný požiar (plní iba Allianz, ČSOB, Komunálna p.) v niektorých poisťovniach je možné dopoistiť
 • Úmyselné alebo podvodné konanie poistníka, poisteného alebo nimi poverenej osoby
 • Škody na pneumatikách, ak nedošlo súčasne k inému poškodeniu vozidla
 • Škody spôsobené opotrebením, funkčným namahaním, nesprávnou obsluhou
 • Činnosť vozidla ako pracovného stroja (v niektorých poisťovniach je možné dopoistiť)
 • Únik pohonných hmôt a ostatných prevádzkových tekutín

Na akú sumu poisťujeme?

Havarijné poistenie vozidla je VŽDY na novú cenu, teda prvú nadobúdaciu cenu vozidla

Aká je spoluúčasť?

V každej poisťovni sú rôzne možnosti výberu spolu účasti, samozrejme ovplyvňujú výsledné poistné

Čo je franšíza?

Franšíza je suma, do výšky ktorej poisťovňa neposkytuje poistné plnenie. Ak výška škody prekročí dohodnutú franšízu, poisťovňa preplatí škodu v plnej výške. Poisťovne Vám môžu ponúknuť franšízu vo výške 150 € alebo 165 €.

Aké zabezpečenie vozidla  je potrebné?

Požiadavky na zabezpčenie vozidla závisia od positnej sumy vozidla. Zvyčajne do sumy 20 000 e postačuje Imobilizér. AK je vozidlo drahšie, poisťovňa požaduje ďalšie zabezpčenie:

 • Alarm,
 • Mechanické zabezpečenie prevodov alebo riadenia (musí byť pevne spojené s vozidlom – nie páka na volant)
 • Vyhľadavací systém GPS

Uhradí mi poisťovňa celú škodu?

Pri čiastočných škodách – poisťovňa uhradí škodu v nových cenách, teda podľa faktúry. Vy zaplatíte iba spoluúčasť.

Pri totálnej škode – poisťovňa vyplatí náhradu škody vo výške všeobecnej hodnoty vozidla v čase poistnej udalosti

Ak máte uzatvorené poistenie finančnej straty (GAP poistenie) z tohto positenia poisťovňa uhradí rozdiel medzi obstaravacou cenou vozidla a všeobecnou hodnotou

Čo je potrebné pred vstupom do poistenia

 • Obhliadka vozidla a záznam o obhliadke vozidla
 • fotodokumentácia

Pridajte komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function Smush\Core\Parser\str_contains() in /data/5/0/506258c9-1888-4b59-a864-1b7298231e5d/vosvetefinancii.sk/web/wp-content/plugins/wp-smushit/core/parser/class-parser.php:373 Stack trace: #0 /data/5/0/506258c9-1888-4b59-a864-1b7298231e5d/vosvetefinancii.sk/web/wp-content/plugins/wp-smushit/core/parser/class-parser.php(358): Smush\Core\Parser\Parser->sanitize_value('property') #1 /data/5/0/506258c9-1888-4b59-a864-1b7298231e5d/vosvetefinancii.sk/web/wp-content/plugins/wp-smushit/core/parser/class-parser.php(157): Smush\Core\Parser\Parser->is_safe('property') #2 /data/5/0/506258c9-1888-4b59-a864-1b7298231e5d/vosvetefinancii.sk/web/wp-content/plugins/wp-smushit/core/parser/class-parser.php(120): Smush\Core\Parser\Parser->get_element_attributes('<meta property=...', 'https://www.vos...') #3 /data/5/0/506258c9-1888-4b59-a864-1b7298231e5d/vosvetefinancii.sk/web/wp-content/plugins/wp-smushit/core/parser/class-page-parser.php(35): Smush\Core\Parser\Parser->get_elements_with_image_a in /data/5/0/506258c9-1888-4b59-a864-1b7298231e5d/vosvetefinancii.sk/web/wp-content/plugins/wp-smushit/core/parser/class-parser.php on line 373