Preddôchodok pre sporiteľov tretieho piliera

Preddôchodok sa bude týkať sporiteľov, ktorým do dôchodkového veku chýba maximálne 5 rokov. Druhou podmienkou na jeho poberanie je z úspor vypočítaný predčasný starobný dôchodok vo výške aspoň 136% sumy životného minima (aktuálne 271,30€)

Preddôchodok vďaka zmenám v zákone o DDS

Zmeny predložilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v návrhu novely zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení. Poberaný preddôchodok bude mať aj svoje maximum, a to 929,50€. Ministerstvo odhaduje, že v najbližších rokoch bude preddôchodok poberať zhruba 26 000 sporiteľov. Suma nasporená na sporiacom účte totiž musí byť dostatočne vysoká, aby mohol byť preddôchodok vyplácaný minimálne do dosiahnutia riadneho dôchodkového veku.

Nezamestnaným však bude stačiť, aby ich úspory v treťom pilieri umožnili poberanie minimálnej sumy preddôchodku iba do dovŕšenia veku potrebného na poberanie predčasného starobného dôchodku zo Sociálnej poisťovne a 3 mesiace navyše za každý začatý rok pred dovŕšením tohto veku.

Uvedená podmienka je nastavená tak, aby nevznikalo poberateľom preddôchodku nepokryté obdobie, teda obdobie, počas ktorého už majú vyčerpané prostriedky z tretieho piliera, ale ešte nemajú nárok na predčasný starobný dôchodok z prvého piliera a kvôli veku sú ťažšie zamestnateľní.

Faktom však ostáva, že vyčerpanie nasporených prostriedkov ešte pred dôchodkovým vekom, znamená nižšie zabezpečenie v dôchodkovom veku. Poberateľ preddôchodku sa stane poistencom štátu na zdravotné poistenie.

Ďalší z návrhov ministerstva je zrušenie povinnostiť platiť daň z príjmov a zdravotné odvody z príspevkov zamestnávateľa do tretieho piliera pre zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce. Tieto zmeny by sa mali týkať cca 65 000 účastníkov tretieho piliera. A tiež zrušenie povinnosti platiť daň z výnosu pre účastníkov tretieho piliera, ktorí budú čerpať dočasný doplnkový dôchodok najmenej 5 rokov. Novela zákona tiež upravuje podmienky výplaty jednorazového vyrovnania z dôvodu invalidity s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, ak táto skutočnosť nastala po uzatvorení účastníckej zmluvy.

Účastníci tretieho penzijného piliera budú informovaní o zmenách aj o svojich budúcich nasporených sumách v treťom pilieri. V treťom penzijnom pilieri v súčasnosti pôsobia spoločnosti NN Tatry- Sympatia, doplnková dôchodková spoločnosť (DDS) Tatra banky, DDS Stabilita a DDS AXA. Tieto spoločnosti spravujú úspory klientov v celkovej sume vyše 1,88 mld. eur.

 

Pridajte komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.