Category

Poisťovne a poistenie
29
feb

Poistenie a zubári … ?

Čo kryje poistenie u zubárov a čo nie, je veľmi častá otázka. Pri zubných lekároch je veľmi dôležité dbať na pravidelnú starostlivosť a sledovať si účasť na preventívnych vyšetreniach. Stačí ak vynecháte jedno a Vaša peňaženka bude znova o dosť ľahšia. Dobré je informovať sa o cene jednotlivých zákrokov, ktoré podstúpite vopred. Ministerstvo zdravotníctva vydáva takzvaný katalóg zákrokov, ktorý obsahuje zoznam zákrokov, ktoré sú hradené zdravotnou poisťovňou, a tiež, do akej výšky. Toto Vám zdravotné poistenie zabezpečí Štandardné zákroky budú uhradené v plnej výške, zatiaľ čo za nadštandard si priplatíte.Štandardnou starostlivosťou sa rozumie: • akútne vyšetrenie • vstupné vyšetrenia a pedostomatlogické vyšetrenia • krátky administratívny úkon • rtg. snímky • injekčná anestéza • odstránenie zubného povlaku alebo kameňa • dočasné ošetrenie hlbokého zubného kazu • paliatívne ošetrenie koreň. Kanálikov • extrakcie zubov • resekcie • ošetrenia poextrakčných komplikácií a následné kontroly • ošetrenia sťaženého prerezávania zubov múdrosti • ošetrenia gingivy •...
Read More
28
jan

Poistenie, jeho história a zaujímavosti, ktoré ste určite doteraz nepoznali

[rt_reading_time label=“Čas čítania:“ postfix=“minút“]   Poistenie má základy, ktoré sa dajú nájsť už v dávnej minulosti, avšak prvé písomné zmienky, ktoré by sa s ním dali spájať sú už o takzvanom „upísaní“ majetku pri zámorských objavoch. Investori do zámorských objavov sa vtedy väčšinou podpísali na časť nákladu, ktorú boli ochotní investovať, pričom zväčša riskovali, že o svoje peniaze prídu, ak bude plavba neúspešná. Ďalej však historické záznamy hovoria o Čínskych a Babylonských obchodníkoch, ktorí používali jednoduché metódy na zníženie rizika v období medzi 3000 a 2000 pnl. Babylonský systém bol zaznamenaný známym Chamurappiho zákonníku približne okolo 1750 pnl, pričom obchodníci prijali „úvery“ na financovanie zásielky. Na výmenu zaplatili investorom určitú čiastku (poplatok), ktorá zabezpečila, že si spomínaný úver v hodnote zásielky mohli ponechať ak transakcia padla, či sa zásielka stratila na mori (často sa stalo, že loď s tovarom stroskotala). V sedemnástom storočí prispel k histórii poistenia aj Veľký Londýnsky Požiar, ktorý zničil...
Read More
07
jan

Dávajte pozor pri zmene zdravotnej poisťovne

K zmene zdravotnej poisťovne pristúpilo v tomto roku 118 689 poistencov z celkového počtu takmer 5,15 miliónov. Občania však po zmene poisťovne musia splniť viaceré povinnosti. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou upozorňuje poistencov, aby do ôsmich dní od zmeny, čiže do 8. januára, vrátili preukaz poistenca, ako aj európsky preukaz zdravotného poistenia svojej predchádzajúcej zdravotnej poisťovni. „Pri nesplnení tejto povinnosti hrozí pokuta od ÚDZS až do výšky 165 eur,“ priblížila hovorkyňa Soňa Valášiková. Zmenu poisťovne musia poistenci ohlásiť aj svojmu zamestnávateľovi do ôsmich dní. Ak si nesplnia túto povinnosť, ÚDZS im môže uložiť pokutu 331 eur. Poistenci taktiež musia oznámiť zmenu zdravotnej poisťovne svojmu praktickému lekárovi. Hoci zákon neurčuje lehotu na toto oznámenie, poistenec by tak podľa Valášikovej mal urobiť čo najskôr, aby poskytovateľ posielal údaje do správnej poisťovne. Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá zmenila zdravotnú poisťovňu, je povinná písomne vykázať novej zdravotnej poisťovni výšku preddavku na poistné do...
Read More
10
nov

Pokuty za PZP

Ak nemáte uzatvorené PZP na svoje auto, môžete dostať pokutu vo výške niekoľko násobku hodnoty poistného, ktoré by bolo v prípade, že by ste poistenie uzatvorené mali. Neuzatvoriť povinné zmluvné poistenie je krátkozraké.
Read More
27
okt

Havarijné poistenie

Po krátkej odmlke, spôsobenej výpadkom stránky sme tu znova a prinášame Vám ďalšie informácie o havarijnom poistení. Aký je rozdiel medzi havarijným poistením a PZP?
Read More
30
sep

Redukcia poistenia

Redukcia poistenia sa preberala už v roku 2002, no zabudlo sa na ňu a nedostala sa do občianskeho zákonníka. Novelou však bol deficit odstránený a poisťovne budú mať okrem výšky odkupnej hodnoty klientovi prezradiť aj výšku potenciálnej redukovanej poistnej sumy. Redukcia poistenia zatiaľ nie je povinne vyžadovanou zložkou životných poistní, teda nebude súčasťou každého predzmluvného procesu. Celková redukcia je bez rôznych osobitých požiadaviek, podľa znenia smernice, ktorá výslovne redukciu poistnej doby nespomína. V prípade redukcie poistnej doby sa však výška poistnej ochrany nemení a preto uvedený prístup nebude mať na klienta negatívny dopad.  Čo sa týka vybavovania sťažností, tie ostali bez zmeny aj v Občianskom zákonníku, ale aj tak zaznamenajú nejaké úpravy. Nový zákon o poisťovníctve totiž podrobnejšie upravuje požiadavky poisťovní v oblasti vybavovania sťažností a prístupu klientov k týmto informáciám. Nové zákonné povinnosti do určitej miery preberajú odporúčania EIOPA k vybavovaniu sťažností. Po novom budú mať poisťovne povinnosť zahrnúť postup...
Read More
28
sep

Poistná udalosť z havarijného poistenia – ako postupovať?

Z havarijného poistenia motorového vozidla môže byť hlásená škodová udalosť v prípade: Krádež alebo vlámanie Vždy privolajte políciu. Spíšte záznam o vzniknutej škode. Škodovú udalosť je potrebné nahlásiť poisťovni. Vandalizmus            Privolajte políciu, spíšte záznam o vzniknutej škode, popíšte spôsob poškodení a špecifikujte zoznam poškodených vecí. Dopravná nehoda Pri dopravnej nehode privolajte políciu. Odporúčame vždy, ale povinnosťou je to v prípade: ak došlo k zraneniu alebo usmrteniu osôb ak došlo poškodeniu zariadenia vo  verejnej správe ak vzniknutá škoda presiahne sumu 3980 € ak sa neviete dohodnúť, kto je vinníkom dopravnej nehody ak je niekto z účastníkov dopravnej nehody pod vplyvom alkoholu Vypíšte tlačivo „Správa o nehode“. Vznik škodovej udalosti nahláste čo najskôr poisťovni. Likvidátor poisťovne sa následne s Vami skontaktuje a dohodne termín obhliadky vozidla. Ak je potrebné, zavolajte asistenčnú službu poisťovne. Dopravná nehoda v zahraničí.           Vždy privolajte políciu, vyhnete sa prípadným komplikáciám v súvislosti so škodou. Zaobstarajte si všetky potrebné doklady (zápis o nehode...
Read More
26
sep

Havarijné poistenie – čo by sme mali vedieť

Havarijné poistenie je dobrovoľné poistenie a slúži na to, aby v prípade, ak sa stane škoda na Vašom motorovom vozidle, poisťovňa nahradila vzniknutú škodu. V havarijnom poistení sú kryté škody: havária – aj v prípade, že vinníkom ste Vy, alebo iná osoba krádež živel vandalizmus Havarijné poistenie ponúkajú takmer všetky poisťovne, ktoré pôsobia na slovenskom poistnom trhu. Dokonca máte možnosť vybrať si model podľa Vašich špecifických požiadaviek na: rozsah poistenia, územnú platnosť alebo rôzne pripoistenia. Na čo sa zamerať pri výbere správneho poistného produktu havarijného poistenia? rozsah poistenia výluky z poistenia spoluúčasť – predstavuje sumu, ktorou sa podieľate na vzniknutej škode. Poisťovne majú v ponuke aj nulovú spoluúčasť územná platnosť – ak využívate MV iba na území SR, alebo v susedných štátoch, môžete na havarijnom poistení ušetriť akým spôsobom uplatňuje poisťovňa bonus/malus ktoré poistné udalosti majú vplyv na zníženie bonusu pri akom poškodení rieši poisťovňa poistnú udalosť ako totálnu škodu. Rozpätie je dnes na trhu 70 – 90% v závislosti od poisťovne rozsah asistenčných služieb na...
Read More
20
sep

Poistenie právnej ochrany stále aktuálnejšie?

Aj na Slovensku sa dostáva čoraz viac do povedomia poistenie právnej ochrany. Z poistenia právnej ochrany poisťovňa v prípade potreby uhradí odmenu právnikovi, poplatky súdnych znalcov a iné náklady spojené s obhajobou Vášho práva. Poisťovne tiež poskytujú právne poradenstvo a konzultácie po telefóne. Na trhu existujú tieto produkty: Právna ochrana vodič a vozidla Právna ochrana v pracovnoprávnych vzťahoch Právna ochrana rodiny Poisťovne ich poskytujú ako samostatné poistné produkty, alebo pripoistenia k existujúcim zmluvám. Čo je obsahom poistenia? Právne poradenstvo – právnik Vám ozrejmi možnosti riešenia situácie a poradí ako je potrebné ďalej postupovať. V prípade potreby zastupovanie na súde, kaucie apod. Telefonická právna poradňa Náklady v súvislosti so súdnym konaním Poistné samozrejme závisí od rozsahu poistného krytia.
Read More
17
sep

Čo robiť ak sa stane poistná udalosť ?

Poistná udalosť z PZP motorového vozidla Ak došlo k zraneniu osôb, volajte 112, zabezpečte vypísanie tlačiva Správa o nehode a fotodokumentáciu poškodenia v mobile Kedy je potrebné volať Políciu SR?
Read More
1 2 3

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function Smush\Core\Parser\str_contains() in /data/5/0/506258c9-1888-4b59-a864-1b7298231e5d/vosvetefinancii.sk/web/wp-content/plugins/wp-smushit/core/parser/class-parser.php:373 Stack trace: #0 /data/5/0/506258c9-1888-4b59-a864-1b7298231e5d/vosvetefinancii.sk/web/wp-content/plugins/wp-smushit/core/parser/class-parser.php(358): Smush\Core\Parser\Parser->sanitize_value('rel') #1 /data/5/0/506258c9-1888-4b59-a864-1b7298231e5d/vosvetefinancii.sk/web/wp-content/plugins/wp-smushit/core/parser/class-parser.php(157): Smush\Core\Parser\Parser->is_safe('rel') #2 /data/5/0/506258c9-1888-4b59-a864-1b7298231e5d/vosvetefinancii.sk/web/wp-content/plugins/wp-smushit/core/parser/class-parser.php(120): Smush\Core\Parser\Parser->get_element_attributes('<link rel="icon...', 'https://www.vos...') #3 /data/5/0/506258c9-1888-4b59-a864-1b7298231e5d/vosvetefinancii.sk/web/wp-content/plugins/wp-smushit/core/parser/class-page-parser.php(35): Smush\Core\Parser\Parser->get_elements_with_image_attributes( in /data/5/0/506258c9-1888-4b59-a864-1b7298231e5d/vosvetefinancii.sk/web/wp-content/plugins/wp-smushit/core/parser/class-parser.php on line 373